Continuing education

Is high dose intravenous methylprednisolone pulse therapy in patients with Graves’ orbitopathy safe? 07.02.2017

Piotr Miśkiewicz, Adrianna Kryczka, Urszula Ambroziak, Beata Rutkowska, Renata Główczyńska, Grzegorz Opolski, George Kahaly, Tomasz Bednarczuk

From four-parathyroid gland exploration to a minimally invasive technique. Minimally invasive parathyroidectomy as a current approach to surgery for primary hyperparathyroidism 07.02.2017

Jarek Kobiela, Dariusz Łaski, Aneta Stróżyk, Monika Proczko-Markuszewska, Tomasz Stefaniak, Krzysztof Sworczak, Andrzej J. Łachiński, Zbigniew Śledziński

Primary aldosteronism — recent progress and current concepts 07.02.2017

Sylwia Kołodziejczyk-Kruk,Włodzimierz Januszewicz, Mariola Pęczkowska, Aleksander Prejbisz, Wojciech Zgliczyński, Andrzej Januszewicz