Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Files to download

Name Date added Download
Zebranie Śląskiego Oddziału PTE 12.05.17.pdf 2017-11-05 Download
Zebranie Śląskiego Oddziału PTE 10.11.17.pdf 2017-11-05 Download
Zaproszenie na zebranie śPTE 25.05.18.pdf 2018-07-08 Download
Zebranie Śląskiego Oddziału PTE 16.11.18.pdf 2018-10-14 Download
Zebranie Śląskiego Oddziału PTE 22.11.19.pdf 2019-07-31 Download