About us

Klub 30 jest strukturą o statusie sekcji Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, założoną w 2012 r. z inicjatywy prof. Andrzeja Milewicza skierowaną do młodych (do 35 r.ż.) naukowców, pracujących w endokrynologii i pokrewnych dziedzinach.

Głównym celem Klubu 30 jest integracja środowiska Młodych Polskich Endokrynologów poprzez spotkania, wymianę informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pomoc w finansowaniu przedsięwzięć oraz wyjazdów naukowych.

Ponadto zadaniem Klubu 30 jest aktywne uczestnictwo w naukowym życiu Młodych Endokrynologów z całej Europy poprzez współpracę z European Young Endocrine Scientists (EYES).