Sections

Sections of the Polish Society of Endocrinology and their Presidents

Andrology Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
slowikowska.hilczer@gmail.com
Bone Metabolic Diseases and Osteoporosis Dr Diana Jędrzejuk 
diana.jedrzejuk@umed.wroc.pl
Clinical Endocrinology Dr Renata Świątkowska-Stodulska 
rensto@gumed.edu.pl
Diabetology Prof. Irina Kowalska
irina.kowalska@umb.edu.pl
Endocrine Surgery Prof. Marcin Barczyński 
marbar@mp.pl
Experimental Endocrinology and Diagnostics Prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska 
malgorzata.karbownik-lewinska@umed.lodz.pl
Gynecological Endocrinology Prof. Artur Jakimiuk
jakimiuk@yahoo.com
Molecular Endocrinology Professor Katarzyna Ziemnicka
kaziem@ump.edu.pl
Nuclear Medicine Prof. Rafał Czepczyński 
rafal.czepczynski@gmail.com
Neuroendocrinology Prof. Marek Bolanowski 
marek.bolanowski@umed.wroc.pl
Obesity Dr Anna Popławska-Kita 
annapoplawskakita@op.pl
Pediatric Endocrinology Prof. Aneta Gawlik 
agawlik@mp.pl
Thyroid Cancer Prof. Barbara Jarząb 
bjarzab@io.gliwice.pl
Thyroidology Prof. Andrzej Lewiński 
alewin@csk.umed.lodz.pl
Ultrasonography Prof. Ewelina Szczepanek-Parulska
ewelinaparulska@gmail.com
Young Endocrinologists Dr Jowita Halupczok-Żyła 
jowitahz@gmail.com
Polish Network of Neuroendocrine Tumours Prof. Beata Kos-Kudła 
beatakos@ka.onet.pl
Commission on Iodine Deficiency Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk 
alahub@cm-uj.krakow.pl

Commission on Education and Specialization

Prof. Wojciech Bik 
wojtmed@wp.pl

Commission on Awards

Prof. Jerzy Sowiński 
jsowin@ump.edu.pl