News

Let's work together Read more Let's work together 15.11.2019

The Joint Endocrinological And Surgical Conference
Wrocław 14-16.11.2019 r.

Konkurs o nagrody PTE pod patronatem Novartis za publikacje. Read more Konkurs o nagrody PTE pod patronatem Novartis za publikacje. 31.08.2019

Zapraszamy do składania zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu o nagrody PTE pod patronatem Novartis Poland Sp. z o.o. za artykuły w obszarze akromegalii lub nowotworów neuroendokrynnych opublikowane w latach 2018-2019.

Science, education, articles

Continuing education

Current surgical management in RET mutation carriers 30.08.2019

Agnieszka Czarniecka, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Anna Hajduk, Marcin Zeman, Barbara Jarząb

Surgical approach to differentiated thyroid cancers (DTC) in children 30.08.2019

Agnieszka Czarniecka, Grzegorz Woźniak, Aleksandra Kropińska, Barbara Jarząb, Daria Handkiewicz-Junak

Hypoglycaemia in endocrine, diabetic, and internal diseases. 31.07.2019

Dominika Rokicka, Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Marta Wróbel, Aleksandra Szymborska-Kajanek, Monika Ogrodowczyk-Bobik, Agata Urbanek, Szymon Janyga, Halina Borgiel-Marek, Krzysztof Strojek

more publications