News

Stanowisko Ekspertów  dotyczące  wprowadzenia nowej formy produktu leczniczego Euthyrox ® N Read more Stanowisko Ekspertów dotyczące wprowadzenia nowej formy produktu leczniczego Euthyrox ® N 24.08.2019

W Polsce, podobnie jak w innych krajach (między innymi Niemcy, Francja, Szwajcaria, Turcja) została wprowadzona do obrotu nowa forma produktu Euthyrox®N – preparatu hormonu tarczycy wytwarzanego przez firmę farmaceutyczną Merck. Grupa ekspertów związana z Polskim Towarzystwem Endokrynologicznym wspomagana przez eksperta w dziedzinie farmakologii klinicznej przyjęła prezentowane poniżej stanowisko.

Konkurs o nagrody PTE pod patronatem Novartis za publikacje. Read more Konkurs o nagrody PTE pod patronatem Novartis za publikacje. 31.07.2019

Zapraszamy do składania zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu o nagrody PTE pod patronatem Novartis Poland Sp. z o.o. za artykuły w obszarze akromegalii lub nowotworów neuroendokrynnych opublikowane w latach 2018-2019.

Science, education, articles

Continuing education

Current surgical management in RET mutation carriers 30.08.2019

Agnieszka Czarniecka, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Anna Hajduk, Marcin Zeman, Barbara Jarząb

Surgical approach to differentiated thyroid cancers (DTC) in children 30.08.2019

Agnieszka Czarniecka, Grzegorz Woźniak, Aleksandra Kropińska, Barbara Jarząb, Daria Handkiewicz-Junak

Hypoglycaemia in endocrine, diabetic, and internal diseases. 31.07.2019

Dominika Rokicka, Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Marta Wróbel, Aleksandra Szymborska-Kajanek, Monika Ogrodowczyk-Bobik, Agata Urbanek, Szymon Janyga, Halina Borgiel-Marek, Krzysztof Strojek

more publications

Interesting article

Hypoglycaemia in endocrine, diabetic, and internal diseases 31.07.2019

Łukasz Kluczyński, Aleksandra Gilis-Januszewska, Damian Rogoziński, Jacek Pantofliński, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

more articles