Harmonia zdrowia

05.06.2019

Podczas XXI Kursu Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych została przeprowadzona Akcja Charytatywna, której przedmiotem był obraz pt. „Harmonia zdrowia” wykonany przez wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego wchodzącej w skład Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie, przy Alei Pod Kopcem 10, pod okiem wychowawcy Agnieszki Wójcikiewicz.

Goście Konferencji wpłacając dowolną kwotę przyczynili się do wsparcia tak szczytnego celu. Podczas Dark Session nastąpiła licytacja obrazu za kwotę 2 100 zł. Całość zebranej kwoty przez wszystkich Uczestników oraz Wykładowców, łącznie z licytacją wynosi 12 140 zł.