WARSZTATY KLINICZNO-PATOLOGICZNE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKLADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

16.03.2024

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić Państwa na organizowane przez nas Warsztaty kliniczno-patologiczne nowotworów złośliwych układu wydzielania wewnętrznego, które odbędą się 24 maja br. w Narodowym Instytucie Onkologii, w Oddziale w Gliwicach.

Nasza inicjatywa wynika z naszego dobrego doświadczenia w wieloletnim organizowaniu spotkań patologów z klinicystami zajmującymi się rakiem tarczycy, w czasie których równolegle odbywały się konsultacje histopatologiczne kontrowersyjnych przypadków. Takie spotkania organizowaliśmy już od 1997 roku, dwukrotnie w ciągu każdego roku. Dotychczas odbyło się już ponad 50  spotkań, organizowanych przez Polską Grupę Nowotworów Endokrynnych. Stopniowo postanowiliśmy je poszerzyć o inne nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego, w tym m.in. o raki nadnerczy, guzy chromochłonne, guzy neuroendokrynne, raki przytarczyc i inne.

Sądzimy też, że powinniśmy szerzej się otworzyć i zaprosić do współpracy innych klinicystów zainteresowanych nowotworami złośliwymi  gruczołów dokrewnych, w tym przede wszystkim onkologów, chcielibyśmy jednak o zmianie naszej formuły poinformować endokrynologów, zarówno tych uczestniczących od wielu lat w naszych spotkaniach, jak i tych endokrynologów, którzy przygotowują się do zawodu i są zainteresowani nowotworami układu wydzielania wewnętrznego. Dlatego nasze zaproszenie kierujemy do Państwa, z gorącą prośbą o rozpropagowanie go w Państwa środowisku. Sądzimy, że nasze Warsztaty przyczynią się do rozwoju metod diagnostyki i leczenia rzadkich chorób nowotworowych układu wewnątrzwydzielniczego i jako takie wpiszą się w inicjatywę europejską zwiększenia dostępności polskich chorych na rzadkie choroby nowotworowe do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do dalszej kontynuacji naszych spotkań i wzbogaci je z korzyścią dla dotychczasowych uczestników. Liczymy też na zachęcenie nowych uczestników do naszych spotkań.

Zainteresowanych prosimy o rejestrację po adresem mailowym: Emilia.kulik@gliwice.nio.gov.pl


Serdecznie zapraszamy

Dr hab. Daria Handkiewicz-Junak, prof. NIO          
kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
Narodowy Instytut Onkologii, oddział w Gliwicach                              
                                                                                                                      
Dr hab. Ewa Chmielik
kierownik Zakładu Patologii Nowotworów
Narodowy Instytut Onkologii, oddział w Gliwicach      

Prof. dr hab. Barbara Jarząb
Przewodnicząca Polskiej Grupy Nowotworów Endokrynnych
Narodowy Instytut Onkologii, oddział w Gliwicach      Program warsztatów

8.15-11.00
Konsultacje histopatologiczne kontrowersyjnych przypadków

11.00-11.15
Przerwa kawowa

11.15-12.10 SESJA PLENARNA
11.15- 11.20
Daria Handkiewicz-Junak / Wprowadzenie

11.20-11.40
Barbara Jarząb / Charakterystyka nowotworów złośliwych układu wydzielania  wewnętrznego: Czym odróżniają się od innych nowotworów złośliwych

11.45-12.10.
Ewa Chmielik / Patologia endokrynologiczna: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

12.15-14.00 WARSZTATY
Współpraca histopatologa i klinicysty: warsztaty praktyczne dla klinicystów na podstawie analizy przypadków:
MODERUJĄ: Agnieszka Czarniecka i Ewa Chmielik

Jolanta Krajewska / Rak tarczycy oporny na leczenie radiojodem

Daria Handkiewicz-Junak / Guzy neuroendokrynne: Przerzuty do wątroby z nieznanego ogniska pierwotnego – droga chorego od rozpoznania do leczenia. Jak badania histopatologiczne i obrazowe mogą pomóc w wyborze optymalnego sposobu postępowania

Agnieszka Kotecka-Blicharz / Rak nadnercza: wskazania do leczenia uzupełniającego na podstawie analizy histoklinicznej

Ewa Chmielik / Komentarze histopatologiczne do omawianych przypadków

14.00-14.45 PRZERWA OBIADOWA

15.00-16.00  SESJA PLENARNA c.d
15-15.25
Małgorzata Oczko- Wojciechowska / Biologia molekularna nowotworów złośliwych układu wewnątrzwydzielniczego

15.30-15.55
Daria Handkiewicz-Junak / Cabozantinib – czy szansa na skuteczny lek w nowotworach złośliwych układu wydzielania wewnętrznego?