Ogólnopolski program certyfikacji (I i II stopnia) PTBO w zakresie umiejętności profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości

15.02.2023

Zapraszamy do zapoznania się z możliwością uzyskania certyfikacji PTBO w zakresie umiejętności profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości.

Więcej informacji o programie: www.certyfikacjaptbo.pl