VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, V Łódzkie Spotkania Przysadkowe – Sympozjum satelitarne

21.06.2022

Szanowni Państwo,
mam zaszczyt zaprosić Państwa na VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców ze znamienitych jednostek naukowych krajowych i zagranicznych.

Zjazd odbędzie się w formie hybrydowej – w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego oraz za pośrednictwem platformy TEAMS udostępnionej przez Uniwersytet Łódzki, szczegóły dotyczące zgłoszenia, rejestracji, program oraz pozostałe informacje zamieszczone są na stronie Zjazdu

www.vizjazdptne.biol.uni.lodz.pl

Book of Abstracts - do pobrania »

Niezależnie od wybranej formy uczestnictwa warto spotkać się na VI Zjeździe PTNE w Łodzi, mieście wielu kultur i unikatowych zabytków.

Z wyrazami szacunku,
Krystyna Pierzchała-Koziec
Prezes Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii