VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego

20.05.2017

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

serdecznie zapraszamy do udziału w VI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 26-28 października 2017 roku.

Konferencji towarzyszyć będą III Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią, które już na stałe wpisały się w harmonogram konferencji endokrynologicznych.

Zjazd połączony z Konferencją stworzy wyjątkowe wydarzenie, święto polskiej endokrynologii, a szczególnie tyreologii.

Podczas Spotkania będziemy mogli zapoznać się z pracą wybitnych naukowców, wykładowców oraz praktyków z kraju i z zagranicy, a zaplanowane sesje plenarne i plakatowe będą okazją do dyskusji i wymiany poglądów na nurtujące nas problemy kliniczne.

Tematyka Zjazdu obejmie najnowsze zagadnienia dotyczące fizjologii i patologii tarczycy. Interdyscyplinarny charakter prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych i doniesień pozwoli na gruntowne poznanie etiopatogenezy i leczenia chorób gruczołu tarczowego oraz problemów związanych z ogólnie rozumianym tyreometabolizmem.

Mamy nadzieję, że pobyt w Szczecinie nie tylko wzbogaci Państwa wiedzę o najnowszych osiągnięciach naukowych, ale pozwoli także na pogłębienie starych i nawiązanie nowych przyjaźni oraz na wzajemną wymianę doświadczeń endokrynologów z różnych regionów naszego Kraju.

Tego sobie i Państwu z całego serca życzymy.

Do zobaczenia w Szczecinie!


Prof. dr hab. Andrzej Lewiński
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Anhelli Syrenicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Rejestracja uczestnictwa i więcej informacji »