Kongres Polskich Towarzystw Naukowych - Wokół Raka Tarczycy

05.05.2022

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na Kongres „Wokół Raka Tarczycy” organizowany przez Zespół Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach. W ramach Komitetu Organizacyjnego, wywodzącego się z Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, staramy się zapewnić ciekawe i wartościowe obrady. Mamy nadzieję, że Covid-19 nie zagrozi naszemu spotkaniu w Gliwicach.

Jest nam niewypowiedzianie przykro z powodu toczącej się niesprawiedliwej i okrutnej wojny na Ukrainie, ale uważamy, że należy kontynuować nasze zadanie organizacji Kongresu.

Obrady Kongresu odbędą się w dniach od 5-7.05.2022 r., a spotkanie z chorymi na guzy endokrynne, organizowane z okazji Kongresu, odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii, po Kongresie.

Kongres jest kontynuacją cyklicznej konferencji „Rak Tarczycy” organizowanej co 5 lat już od 1995 roku, przez gliwicki Instytut Onkologii. Te spotkania zawsze cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony uczestników i mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem.

Kongres składa się z trzech Konferencji Naukowych. Równolegle do VI Konferencji „Rak Tarczycy” organizujemy II Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej oraz VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Uczestnicy kongresu będą mieli wolny wybór, w których obradach uczestniczyć.
Mamy nadzieję, że w ten sposób powiedzie nam się integracja środowiska endokrynologicznego i onkologicznego. Uważamy też, że równolegle obrady stanowić będą atrakcyjną ofertę dla wszystkich zainteresowanych nowotworami układu dokrewnego, nie tylko raka tarczycy, ale także agresywnych guzów przysadki, raka przytarczyc, raka nadnerczy, guzów chromochłonnych i przyzwojaków, no i oczywiście, guzów neuroendokrynnych.
Obrady Kongresu poprzedzone będą cyklem szkoleń, poruszających ważne dla uczestników tematy. Szczegóły programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Kongresu www.raktarczycy2022.pl.


Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n med. Andrzej Lewiński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Daria Handkiewicz-Junak, profesor NIO