Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w sprawie konfliktu zbrojnego w Ukrainie

06.03.2022

Koleżanki i Koledzy,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE) z niepokojem obserwuje wydarzenia w Ukrainie. Wielu Obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju, dodatkowo, na terenach objętych konfliktem przebywają chorzy wymagający pomocy medycznej, w tym leczenia endokrynologicznego.

Zarząd PTE zwraca się z gorącym apelem do Członków Towarzystwa o wspieranie wszystkich działań niosących pomoc poszkodowanym obywatelom Ukrainy. Ze swojej strony, Zarząd PTE podejmuje działania informacyjne i koordynujące w zakresie leczenia endokrynologicznego. Chcemy wspierać działania instytucji rządowych, samorządowych i prywatnych, aby pomoc dotarła do wszystkich potrzebujących.

Jesteśmy przekonani, że solidarność i wsparcie poszkodowanych Obywateli Ukrainy jest naszym obowiązkiem.

P.S. W przypadku pytań lub w celu zaoferowania wsparcia, Członkowie PTE mogą kontaktować się z Sekretariatem PTE drogą mailową endopat@sum.edu.pl

W imieniu Zarządu PTE
Beata Kos -Kudła
Prezes PTE