Aktualizacja wysokości składki członkowskiej

07.03.2022

W dniu 04.03.2022 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTE.
Większością głosów (za 83,1%, przeciw 14,3%, wstrzymało się 2,6%) podjęto uchwałę o zwiększeniu od 2022 roku rocznej składki członkowskiej do 150 zł.