Wyniki wyborów Zarządu PTE

22.09.2021

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w dniu 18 września 2021 roku wybrało

na stanowisko Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 • Prof. hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 • Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
 • Dr hab. n. med. Aleksandra Gilis-Januszewska
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński
 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek - Skarbnik
 • Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
 • Dr hab. n. med. Lucyna Siemińska - Sekretarz
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak
 • Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

do Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 • Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski
 • Dr hab. n. med. Diana Jędrzejuk
 • Prof. dr hab. n. med. Roman Junik
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska
 • Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka