Kandydaci na Prezesa Elekta i do Zarządu Głównego PTE

07.09.2021

Szanowni Państwo w związku ze zbliżającymi się wyborami nowego Prezesa Elekta i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego przedstawiamy listę osób kandydujących w tych wyborach.

Na stanowisko Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego kandydują (w kolejności alfabetycznej):

1. Prof. Marek Bolanowski - Wrocław (CV do pobrania »)
2. Prof. Marek Dedecjus - Warszawa (CV do pobrania »)
3. Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk - Kraków (CV do pobrania »)


Do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego kandydują (w kolejności alfabetycznej):

1. Prof. Marek Dedecjus - Warszawa
2. Prof. Aleksandra Gilis-Januszewska - Kraków
3. Prof. Grzegorz Kamiński - Warszawa
4. Prof. Beata Matyjaszek-Matuszek - Lublin
5. Dr hab.n. med. Anna Popławska-Kita - Białystok
6. Prof. Krzysztof Sworczak - Gdańsk
7. Prof. Anhelli Syrenicz - Szczecin
8. Prof. Wojciech Zgliczyński - Warszawa

Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach.