Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

17.08.2021

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego odbędzie się dnia 17 września 2021 r. ( piątek ) o godzinie 16.15 w sali Vivaldi hotelu Radisson Blu w Szczecinie. W przypadku braku statutowego kworum w pierwszym wyznaczonym terminie, drugi termin zostanie zwołany na godzinę 16.30.

Z powodu sytuacji epidemicznej, Walne Zebranie Członków zostanie przeprowadzone i udostępnione uprawnionym Członkom PTE z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału zdalnego i głosowania w Walnym Zebraniu Członków PTE zostanie zapewniona poprzez system do Zdalnych Głosowań umożliwiający zarówno transmisję obrazu w czasie rzeczywistym jak i dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek PTE będzie mógł wypowiadać się w toku obrad.

Do dnia 6 września każdy z uprawnionych do głosowania Członków PTE otrzyma na adres email dane dostępowe ( login i hasło ), a dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu znajduje się w instrukcji do pobrania »

W załączeniu przesyłamy także program
Walnego Zebrania Członków oraz Program Zjazdu »

Uprzejmie przypominamy, że uprawnione do głosowania będą wyłącznie osoby, które do dnia 31 sierpnia uiszczą składkę członkowską.   

Przypominamy również, że propozycję zmian w Statucie PTE można znaleźć w zakładce "O nas>Dokumenty".   

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Endokronologicznego