VI Warszawskie Spotkanie Endokrynologiczne

18.06.2021

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

pandemia COVID-19 powoli słabnie. Większość z nas jest już zaszczepiona, a część można uznać za ozdrowieńców. Póki warunki epidemiologiczne pozwalają powróćmy do normalności!

Zapraszamy Was do udziału w szóstej edycji Warszawskich Spotkań Endokrynologicznych organizowanych w ramach Zebrania Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Zebranie zostanie przeprowadzone w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 16:00-20:00 w trybie hybrydowym, tj. z możliwością osobistej obecności w Auli Magna CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 (z zachowaniem aktualnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego) lub w formie on-line.

„Razem możemy więcej: doświadczenie + współpraca → doskonałość” to motto przewodnie naszej Konferencji:

Plan spotkania:

 • przedstawienie wieloletnich doświadczeń warszawskich Ośrodków w diagnostyce i terapii chorób przysadki,
 • wstępne podsumowanie wyników płynących z Rejestrów: Guzów Przysadki, Akromegalii i Zespołu MEN-I,
 • podsumowanie wyników najnowszych badań w chorobach przysadki nad znaczeniem:
  - zastosowania nowych metod diagnostycznych,
  - nowych leków (w Programach Lekowych),
  - wyników histopatologicznych.

Na koniec planujemy omówić propozycję wspólnych badań oraz celowość powołania Warszawskiego Centrum Doskonalenia Diagnostyki i Terapii Chorób Przysadki.

Spodziewamy się, że w Konferencji wezmą udział wybitni Eksperci i znamienici Nestorzy naszego Środowiska.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w spotkaniu. Liczymy na inspirujące wykłady oraz ciekawe dyskusje.

Drodzy czas wracać do normalności!

prof. Wojciech Zgliczyński
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTE

prof. Tomasz Bednarczuk
Wice-przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTE

prof. Grzegorz Kamiński
Wice-przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTE

PROGRAM

16:00-16:15 Powitanie i wprowadzenie - Wojciech Zgliczyński

16:15-16:30 Krajowy Rejestr Guzów Przysadki – wstępne podsumowanie - Izabella Czajka-Oraniec

16:30-16:45 Jak poprawić skuteczność leczenia akromegalii w oparciu o dane z Krajowego Rejestru Chorych na Akromegalię? - Wojciech Zgliczyński, Agnieszka Tomasik

16:45-17:00 Wyniki zastosowania pasyreotydu u chorych z akromegalią oporną na leczenie analogami samostatyny I generacji - Maria Stelmachowska-Banaś

17:00-17:15 Guzy przysadki u chorych z zespołem MEN-I – wstępne dane z Rejestru Ośrodków Warszawskich - Stanisław Zgliczyński, Tomasz Bendarczuk

17:15-17:30 DYSKUSJA

17:30-18:00 PRZERWA (30’)

18:00-18:15 PET/CT z 11C-Metioniną w obrazowaniu chorób endokrynnych - Maciej Kołodziej, Marek Saracyn, Grzegorz Kamiński

18:15-18:30 Podsumowanie wyników cewnikowania zatok skalistych dolnych w diagnostyce ACTH zależnego zespołu Cushinga - Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński

18:30-18:45 Znaczenie oceny histopatologicznej guzów przysadki dla strategii dalszego leczenia - Maria Maksymowicz, Jacek Kunicki, Agnieszka Tomasik

18:45-19:00 Postępy w farmakologicznym leczeniu zespołu Cushinga - Przemysław Witek

19:00-19:15 Doświadczenia w leczeniu hormonem wzrostu chorych z zespołem Pradera-Willego - Magda Góralska, Tomasz Bednarczuk

19:15-19:30 Propozycja algorytmu oceny efektów leczenia bionastępczym hormonem wzrostu dorosłych z głębokim jego niedoborem - Arnika Szostek, Wojciech Zgliczyński

19:30-19:45 DYSKUSJA

19:45-20:00 Propozycja powołania Warszawskiego Centrum Doskonałości Diagnostyki i Terapii Chorób Przysadki - Wojciech Zgliczyński

pod patronatem: Oddziału Warszawskiego PTE we współpracy z:

 • Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
 • Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • Wojskowym Instytutem Medycznym
 • Naukowym Instytutem Onkologii