Neuroendokrynologia w aspekcie COVID-19

12.05.2021

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Sympozjum „Neuroendokrynologia w aspekcie COVID-19” organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców ze znamienitych jednostek naukowych.

Data: 28 maja 2021r. od godziny 14.00.

Po kilkunastu miesiącach zmagań pacjentów, personelu medycznego i społeczeństw na wszystkich kontynentach wyzwaniem i obowiązkiem naukowców jest podjęcie próby oceny wpływu wirusa SARS-CoV-2 na zdrowie, życie, aktywność naukową i zawodową. Celem Sympozjum jest przedstawienie wielu aspektów neuroendokrynologii związanych z COVID-19, między innymi przyczyn zróżnicowanej odpowiedzi organizmu na obecność wirusa, a także skutków zmian w czynności układów fizjologicznych po ekspozycji i przechorowaniu.
Dzięki dwuczęściowej konstrukcji Sympozjum – sesji wykładowych oraz panelu dyskusyjnego, Uczestnicy będą mieć możliwość czynnego włączenia się w obrady poprzez zadawanie pytań i dyskusję nad wieloma problemami związanymi z COVID-19.

Mam nadzieję, że informacje przedstawione i przedyskutowane podczas Sympozjum będą przydatne dla wszystkich zainteresowanych poznaniem istoty działania wirusa – naukowców, nauczycieli i studentów z wielu ośrodków uniwersyteckich.

Sympozjum odbędzie się za pośrednictwem platformy TEAMS udostępnionej przez Uniwersytet Łódzki, szczegóły rejestracji podane są w załączonych materiałach. Udział w Sympozjum jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające czynny udział w obradach.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Krystyna Pierzchała-Koziec
Prezes Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Do pobrania: