Głosuj online

11.08.2020

Szanowni Państwo,

Z powodu sytuacji epidemiologicznej XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego został przełożony na wrzesień 2021 roku. We wrześniu tego roku kończy się jednak kadencja Zarządu PTE, którego działanie ma istotne znaczenie nie tylko dla organizacji Zjazdu. Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie działalności Zarządu Głównego PTE na kolejny rok czyli do września 2021. Wtedy odbyłoby się Walne Zgromadzenie Towarzystwa podczas którego powołano by nowy Zarząd Główny. Ta decyzja znacznie ułatwi funkcjonowanie Towarzystwa w obecnej sytuacji.

Głosowanie w tej sprawie będzie odbywało się poprzez stronę internetową ptendo.org.pl. Link do głosowania otrzymają osoby, których adres e-mail jest w bazie PTE i opłaciły składkę członkowską za rok 2020. Do tych osób zostanie przesłany link do strony głosowania. Głosowanie będzie anonimowe. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwe głosowanie drogą korespondencyjną.

Głosowanie będzie trwało od 10 sierpnia do 09 września 2020 r. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej PTE.