Krakowski kurs leczenia i diagnostyki chorób przysadki

04.12.2020

W imieniu własnym oraz Profesora dr hab.  Marka Ruchały, Prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Prof. dr hab. Bogdana Marka, Prezesa Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Krakowskiego Kursu Diagnostyki i Leczenia Chorób Przysadki, który odbędzie się w dniach 4-5.12.2020 roku w Krakowie, w formule online.

W trakcie kursu zostaną przedstawione aktualne standardy diagnostyki i leczenia chorób przysadki, jak również najnowsze osiągnięcia z zakresu diagnostyki molekularnej i nowoczesnych form terapii. Podobnie jak w poprzedniej edycji kursu poszczególne zagadnienia przedstawi „multidyscyplinarny” zespół wykładowców z Polski i z zagranicy: klinicyści endokrynolodzy, radiolog, neurochirurg, patomorfolog, radioterapeuta, biolog molekularny. Naszymi gośćmi będą również koledzy endokrynolodzy pediatrzy, którzy przedstawią zagadnienia dotyczące guzów przysadki w okresie dziecięcym oraz specyfikę leczenia w okresie adolescencji.

Ważną częścią kursu jest aspekt praktyczny, dlatego przedstawimy Państwu również przypadki kliniczne pacjentów.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się platformą wymiany informacji w środowisku endokrynologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych, a nasze spotkanie posłuży również nawiązaniu kontaktów zawodowych i towarzyskich.

Patronat nad Kursem objął:
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki - Prorektor ds CMUJ
Prof. dr hab. Maciej Małecki - Dziekan Wydziału Lekarskiego CMUJ
Mgr Marcin Jędrychowski - Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego  w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Matyja - Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska, Prof. UJ

Program >>