Oznaczanie neuronospecyficznej enolazy u chorych z guzem typu midgut leczonych analogami somatostatyny

10.03.2021

Materiał powstał przy wsparciu Novartis

Autorzy: Paweł Gut, Agata Czarnywojtek, Nadia Sawicka – Gutaj, Kosma Woliński, Adam Maciejewski, Marek Ruchała

Abstrakt:
Ocena czynności hormonalnej nowotworów neuroendokrynnych (NEN) przewodu pokarmowego stanowi ważny etap w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia tych schorzeń. W diagnostyce biochemicznej wykorzystuje się oznaczenia specyficznych i niespecyficznych markerów guzów neuroendokrynnych. Do niespecyficznych markerów należy chromogranina A (CgA), neuronospecyficzna enolaza (NSE) oraz podjednostka α i β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG).

Pełna treść publikacji do pobrania »